Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Lịch sử Kampuchea Krom”

Lịch sử vùng đất và con người Kampcuhea Krom, người bản địa Khmer Krom

LỊCH SỬ DÂN TỘC KHMER CHƯƠNG 2 – NGUỒN GỐC DÂN TỘC KHMER

Trong cuốn «Histoire de L’Inde» (Lịch sử Ấn Độ), ông Alain Daniélou có viết rằng : «Dân tộc Khmer nằm trong nhóm Munda», và việc xây dựng được đền Angkor Wat cho thấy xã hội của người Khmer có rất nhiều đặc điểm phát triển rất cao và hết sức đặc biệt.