Lịch sử bản địa Archives | Đài dân bản địa Việt Nam Lịch sử bản địa Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Lịch sử bản địa”

Vương Quốc Champa: Địa Dư, Dân Cư và Lịch Sử | Địa dư | Vùng duyên hải

gần 20 năm qua, các tư liệu lịch sử, di sản khảo cổ và các văn bản còn lưu lại đã chứng minh rằng lãnh thổ Champa chẳng những nằm trên miền duyên hải ở phía đông mà còn bao gồm, tùy theo giai đoạn của lịch sử, cả khu vực Tây Nguyên của dãy Trường Sơn nằm ở phía tây, có độ dốc chạy thoai thoải cho đến sông Cửu Long (Mékong).

Vương Quốc Champa: Địa Dư, Dân Cư và Lịch Sử |Lời mở đầu

Champa là một vương quốc xuất hiện tại miền trung Việt Nam từ thế kỷ thứ II cho đến đầu thế kỷ thứ XIX. Vào những thời kỳ vàng son nhất, lãnh thổ Champa bao gồm vùng đồng bằng duyên hải và cả khu vực cao nguyên của miền trung Việt Nam hiện nay, nằm giữa hai bán vĩ tuyến 18 và 11.

LỊCH SỬ DÂN TỘC KHMER CHƯƠNG 2 – NGUỒN GỐC DÂN TỘC KHMER

Trong cuốn «Histoire de L’Inde» (Lịch sử Ấn Độ), ông Alain Daniélou có viết rằng : «Dân tộc Khmer nằm trong nhóm Munda», và việc xây dựng được đền Angkor Wat cho thấy xã hội của người Khmer có rất nhiều đặc điểm phát triển rất cao và hết sức đặc biệt.