Đài dân bản địa Việt Nam Thông tin về các sắc dân bản địa ở Việt Nam: Khmer Krom, Cham, Thượng (Montagnards: Rhade, Jrai, K'hor, Mnong, Stieng, etc.) | Press "Enter" to skip to content

Đài dân bản địa Việt Nam

Các bộ tộc bản địa đang sử dụng drone để bảo vệ rừng Amazon

Trong khi vẫn duy trì nhiều giá trị truyền thống và lối sống bộ lạc của mình, người bản địa Uru-Eu-Wau-Wau và các bộ lạc khác gần đây đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái hiện đại để phát hiện và chống nạn phá rừng bất hợp pháp trong lãnh thổ của mình.