Đài dân bản địa Việt Nam | Ukraine thừa nhận người Tatar ở Crimea là người bản địa Người bản địa Thế giới Press "Enter" to skip to content

Ukraine thừa nhận người Tatar ở Crimea là người bản địa

RIPVN | Hôm 01 tháng 7 năm 2021, Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) trong một phiên họp bất thường đã thông qua đạo luật công nhận người Tatar ở Crimea là người bản địa. 

Dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khởi xướng công nhận các sắc dân Tatars, Karaites và Krymchaks ở Crimea là «các dân tộc bản địa của Ukraine». 

Dự luật đã được thông qua với sự ủng hộ của 325 trong số 345 đại biểu.

Cũng theo luật này, những người Nga sống ở Ukraine sẽ không được coi là người bản địa vì họ có nhà nước nằm ngoài biên giới Ukraine. 

Luật này được thông qua nhằm đảm bảo quyền của người dân bản địa chống lại sự đồng hóa, tước đoạt các giá trị văn hóa, trục xuất hoặc buộc phải di dời hỏi nơi cư trú, cũng như đảm bảo các quyền về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ và thông tin của người bản địa. 

Theo thông cáo của quốc hội Ukraine, dự luật số 5506 xác định địa vị pháp lý của các dân tộc bản địa Ukraine và «thiết lập các bảo đảm pháp lý cho việc sở hữu đầy đủ tất cả các quyền con người và quyền tự do cơ bản của những người thuộc các dân tộc bản địa của Ukraine, được thiết lập bởi các quy tắc của luật pháp quốc tế, cũng như được quy định trong Hiến pháp và luật pháp của Ukraine».

«Người bản địa Ukraine có quyền tự quyết ở Ukraine, thiết lập địa vị chính trị của họ trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp của Ukraine, tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của họ».

Theo đó, người dân bản địa Ukraine sẽ có thể thành lập các cơ sở giáo dục của riêng họ hoặc hợp tác với các cơ sở giáo dục khác để dạy ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa người bản địa. 

Họ cũng sẽ có quyền thành lập các cơ quan truyền thông riêng thông qua các cơ quan đại diện của mình.

Các chuyên gia coi động thái này là một thành công của Ukraine trong việc hình thành các mối quan hệ dân tộc văn minh trong nước, một bước nữa nhằm xóa bỏ di sản nặng nề của Liên Xô trong mối quan hệ với các quốc gia phi chính nghĩa, vốn có từ thời Đế quốc Nga và Liên Xô, khi đó người bản địa bị phân biệt đối xử, đàn áp bất hợp pháp, trục xuất toàn dân, cưỡng bức Nga hóa và đồng hóa. 

Quỳnh Anh