Press "Enter" to skip to content

Người bản địa là tác nhân quan trọng bảo vệ hệ sinh thái

RIPVN | Công trình nghiên cứu mới được công bố trên trang Tạp chí Sinh thái học Ứng dụng (Journal of Applied Ecology) đã chỉ ra tầm quan trọng của người bản địa và các kiến thức cộng đồng trong việc theo dõi sự biến đổi và quản lý hệ sinh thái. 

Nhóm nghiên cứu đã thu thập hơn 300 chỉ số do người bản địa phát triển để theo dõi sự thay đổi của hệ sinh thái, và hầu hết đều cho thấy những thay đổi theo hướng tiêu cực, chẳng hạn như gia tăng các loài xâm lấn hoặc thay đổi sức khỏe của động vật hoang dã. 

Những kiến ​​thức cộng đồng này ảnh hưởng đến các quyết định về địa điểm và cách thức săn bắt, mang lại lợi ích cho việc quản lý hệ sinh thái và quan trọng đối với việc giám sát khoa học ở quy mô toàn cầu.

«Các nhà khoa học và cộng đồng bản địa làm việc cùng nhau là cần thiết để hiểu thế giới đang thay đổi hết sức nhanh chóng của chúng ta,» tác giả chính của công trình nghiên cứu, Bà Pamela McElwee, Phó Giáo sư tại Khoa Sinh thái Con người tại Khoa học Môi trường và Sinh học tại Đại học Rutgers-New Brunswick (Hoa Kỳ), cho biết.

«Nhiều người bản địa có khả năng độc đáo để nhận thấy hệ sinh thái đang thay đổi trước mắt họ bằng cách sử dụng các chỉ số địa phương, như màu mỡ của con mồi săn được hoặc sự thay đổi của các loại loài tìm thấy cùng nhau. Các nhà khoa học sẽ không thể thực hiện những loại quan sát này trong thời gian dài vì nhiều lý do, bao gồm cả chi phí và sự xa xôi của một số khu vực. Vì vậy, kiến ​​thức bản địa là hoàn toàn cần thiết để hiểu được các tác động tích lũy của việc mất đa dạng sinh học và suy thoái hệ sinh thái.», vị Phó Giáo sư cho biết thêm. 

Kiến thức bản địa và cộng đồng là thông tin thực tế mà con người sử dụng để quản lý tài nguyên và truyền lại giữa các thế hệ. Những kiến ​​thức như vậy có lợi cho các sáng kiến bảo tồn và các nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên ở những khu vực rộng lớn trên thế giới.

Nghiên cứu thực hiện trong khuôn khổ «Báo cáo Đánh giá Toàn cầu về Đa dạng Sinh học và Dịch vụ Hệ sinh thái» ( Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services) được Nền tảng Chính sách-Khoa học Liên Chính phủ về Đa dạng Sinh học và Các dịch vụ Hệ sinh thái đề xuất hồi năm 2019. 

Phó Giáo sư McElwee còn khẳng định rằng: «Hợp tác với người dân bản địa có thể giúp các nhà khoa học và nhà nghiên cứu hiểu được cách thức các hệ thống tự nhiên và văn hóa ảnh hưởng lẫn nhau, xác định các xu hướng thông qua các chỉ số đa dạng và cải thiện các mục tiêu và chính sách phát triển bền vững cho tất cả mọi người».