Hoa Kỳ công bố ngày Người Bản địa 2021

https://vi.ripvn.org/wp-content/uploads/2021/10/hoa-ky-cong-nhan-ngay-nguoi-ban-dia-1.mp3

RIPVN | Hồi ngày 8 tháng 10 năm 2021, Tổng thống Joseph Biden, tổng thống thứ 46 của Liên bang Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ đã trở thành tổng thống đầu tiên trong suốt 233 năm lịch sử của nước này chính thức thừa nhận «Ngày ​ người bản địa» để công nhận vị thế của người bản địa cũng như để vinh danh những đóng góp của các cá nhân, cộng đồng người bản địa cho sự phát triển thịnh vượng của Hoa Kỳ. 

Ngày Người Bản địa Hoa Kỳ năm nay được quyết định để thay thế «Ngày Columbus», tức ngày kỷ niệm nhà thám hiểm Châu Âu Christopher Columbus đặt chân lên vùng đất mà ngày nay là Châu Mỹ, đánh dấu sự xâm lược và thuộc địa hoá của người da trắng lên lãnh thổ của người bản địa. 

Có hơn 100 thành phố lớn của Hoa Kỳ đã chính thức xóa bỏ ngày Columbus và thay thế vào đó là Ngày Người Bản địa, để tưởng nhớ đến một giai đoạn lịch sử đau thương mà người bản địa Mỹ phải hứng chịu sau khi Christopher Columbus «phát hiện vùng đất mới». 

Cũng trong buổi lễ công bố, Tổng thống Hoa Kỳ đã bày tỏ lòng biết ơn đến những người bản địa đang làm việc trong các cơ sở công quyền, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, kinh tế, … đặc biệt là những người bản địa đang hoạt động trong hàng ngũ quân đội Hoa Kỳ đang cố gắng phục vụ vì hòa bình và phát triển của đất nước. 

Ông Joseph Biden cũng khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ tuyệt đối ủng hộ sự phát triển và bình đẳng mà người bản địa đáng được có, thuận theo các quyền của người bản địa Hoa Kỳ và Thế giới thừa nhận. 

Liên bang hiệp chúng quốc Hoa Kỳ là ngôi nhà chung của các sắc dân bản địa, bao gồm các bộ lạc người bản địa Châu Mỹ (gọi chung là người Indian, hay người da đỏ), người bản địa Alaska, và người bản địa Hawai’i. 

Các sắc dân bản địa này có ngôn ngữ và văn hoá riêng biệt. 

Hiện tại Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ thừa nhận và ủng hộ người bản địa lập các lãnh thổ và các chính quyền tự trị trên vùng đất lịch sử của các sắc dân ấy. 

Trần Nam Thương