Đài dân bản địa Việt Nam | Dân bản địa Peru chiến thắng, lập lãnh thổ bảo tồn cho người Kakataibo Người bản địa Thế giới Press "Enter" to skip to content

Dân bản địa Peru chiến thắng, lập lãnh thổ bảo tồn cho người Kakataibo

RIPVN | Cộng đồng các sắc dân bản địa ở Peru đã giành được thắng lợi hết sức to lớn khi thành công buộc chính phủ phải xây dựng khu vực bảo tồn bất khả xâm hại dành cho người Kakataibo, một sắc dân bản địa không tiếp xúc với nền văn minh bên ngoài.

Khu bảo tồn rộng 150 000 héc-ta là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì kể từ năm 1993 của các sắc tộc bản địa Peru, đại diện bởi Tổ chức Các dân tộc Bản địa Amaron Peru (AIDESEP), với sự tham gia của các tổ chức người bản địa khác là Liên minh Các bộ lạc bản địa Kakataibo (FENACOKAO), ORPIO và ORAU, cũng như hơn 7000 người yểm trợ trên toàn cầu. 

Tin mừng này cũng xảy ra đồng thời với một chiến thắng khác của người bản địa là vài tháng trước đây, Peru cũng đã thành lập một khu bảo tồn bất khả xâm phạm cho sắc bộ tộc Yavari-Tapiche, cũng là một sắc dân bản địa không tiếp xúc với bên ngoài.

Peru được xem là quốc gia có các bộ lạc bản địa không tiếp xúc với bên ngoài nhiều thứ hai trên thế giới sau Brazil. 

Hiện tại, các tổ chức người bản địa Peru đang vận động để thành lập thêm 4 khu bảo tồn khác nữa dành cho người bản địa. 

Các khu bảo tồn này xác định lãnh thổ cư trú của người bản địa và quy định tính bất khả xâm phạm của những người từ các cộng đồng khác, bao gồm việc di cư hoặc khai thác rừng trong khu vực. 

Trong những năm gần đây, Peru, Đài Loan, Ukraine, … là những quốc gia hết sức tiến bộ trong việc thực thi quyền của người bản địa, và là tấm gương để chính quyền Việt Nam học tập.

Hồng Ngọc