Đài dân bản địa Việt Nam | Văn phòng các tổ chức Khmer Krom tại Kampuchea bầu Chủ tịch nhiệm kỳ mới Người bản địa Việt Nam Press "Enter" to skip to content

Văn phòng các tổ chức Khmer Krom tại Kampuchea bầu Chủ tịch nhiệm kỳ mới

RIPVN | Hôm 21 tháng 2 năm 2021, tại Phnom Penh, Văn phòng các tổ chức Khmer Kampuchea Krom tại Vương quốc Kampuchea (SKKKA) đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 8 và bầu chức danh Chủ tịch Văn phòng nhiệm kỳ 9.

Tại hội nghị, Ông Sambath Sia, Tổng thư ký Hội Ái hữu Khmer Kampuchea Krom (FKKKA) được bầu chọn giữ chức vụ luân phiên của SKKKA nhiệm kỳ 9, năm 2021-2022. 

Cũng trong buổi lễ Ông Sambath Sina thông báo 14 điểm quan trọng trong cương lĩnh hoạt động của nhiệm kỳ 9 với Hội nghị, trong đó có việc tăng cường hệ thống của SKKKA để cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn và minh bạch hơn ; làm thế nào đó để cơ quan này không ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chính trị của Chính quyền Kampuchea ; tăng cường hợp tác và tiếp cận hơn nữa với các Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước tại Kampuchea để các quốc gia này công nhận vị thế của người Khmer Krom ; chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ bảo hộ công dân Khmer Krom có thể sinh sống hợp pháp tại vương quốc Kampuchea ; tổ chức các hoạt động, sự liện liên quan tới Khmer Krom. 

Hội nghị đã biểu quyết ủng hộ cương lĩnh hoạt động của Tân Chủ tịch và tuyên bố nổ lực yểm trợ Chủ tịch để tạo lợi ích cho cộng đồng người Khmer Krom không chỉ trong Vương quốc Kampuchea mà còn trên lãnh thổ Kampuchea Krom và trên toàn thế giới. 

Cũng xin thông tin thêm rằng Văn phòng các tổ chức Khmer Krom tại Kampuchea là cơ quan liên hiệp của các Tổ chức, Hội đoàn Khmer Kampuchea Krom tại Kampuchea với thành viên là 11 Hội đoàn, và Tổ chức của người Khmer Krom hoạt động trên lĩnh vực Nhân quyền, Văn hóa, Giáo dục, Tôn giáo, Kinh tế, Phụ nữ, … 

Chức danh Chủ tịch của SKKKA thay đổi luân phiên hai năm một lần do đại diện của các tổ chức thành viên đảm nhiệm.