Press "Enter" to skip to content

Liên hệ

Quý Anh/Chị muốn ủng hộ tài chính cho các hoạt động của đài, xin vui lòng bấm vào hình phía bên dưới:

Nếu có nhu cầu liên hệ, yêu cầu hoặc cung cấp tin tức, Quý anh chị có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau đây:

Gửi thư điện tử cho [email protected] hoặc [email protected]

Gọi điện vào số: +1 (518) 417-1174 (Hoa Kỳ), hoặc +84 (xx) xxx xxxx

Gọi điện hoặc nhắn tin sử dụng ứng dụng WhatApp: https://wa.link/o1ejxz

Quý anh chị cũng có thể nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi trong hộp bên đưới đây: